Skiftbytesrapportering. En empirisk studie om sjuksköterskors metoder och upplevelser.

DSpace Repository

Skiftbytesrapportering. En empirisk studie om sjuksköterskors metoder och upplevelser.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skiftbytesrapportering. En empirisk studie om sjuksköterskors metoder och upplevelser.
Author Bergström, Sara ; Tuvesson, Fredrika
Date 2008
English abstract
Shift report is an important part of the nurse’s daily work. There is a variety of shift report methods and these have in common the purpose of transfering patient information between different shifts. The information communicated through shift report is to underlie the planning of continuing patient care and is of great importance to patient safety. The purpose of the current study is to describe the different shift report methods utilized in the hospital wards at the University hospital MAS (UMAS) in Malmö, Sweden, and the advantages and disadvantages to different methods, as experiences by nurses. The study was carried out in two steps. The first step was a survey of the different shift report methods utilized at UMAS and the result shows that oral report and different combinations of oral and written reports are the occuring methods. The second step taken was a questionnaire study on nurses’ experiences from different shift report methods. The results show that the oral report gives scope for something that cannot be mediated in writing – the extra something – at the same time as other information is lost. The nurses who utilize different combinations of oral and written reports feel that this method is time consuming but that it comes with a valuable width.
Swedish abstract
Skiftbytesrapportering är en viktig del i sjuksköterskans dagliga arbete. Det existerar ett antal metoder för rapportering och gemensamt för dessa är att de syftar till att överföra patientinformation mellan olika arbetsskift. Den information som kommuniceras genom skiftbytesrapporten ska ligga till grund för planering av den fortsatta omvårdnaden av patienten och är av stor betydelse för patientsäkerheten. Föreliggande studie syftar till att beskriva de olika rapporteringsmetoder som används på vårdavdelningarna vid Universitetssjukhuset MAS (UMAS) i Malmö, samt vilka olika för- och nackdelar som sjuksköterskorna upplever med olika metoder. Studien genomfördes i två steg. Det första steget innebar en kartläggning av de olika rapporteringsmetoder som används vid UMAS och resultatet av denna visar att muntlig rapportering samt olika blandformer av muntlig rapportering och läsrapport är de metoder som förekommer. Det andra steget i studien var en enkätundersökning som syftade till att undersöka sjuksköterskornas upplevelser av olika rapporteringsmetoder. Resultatet visar att den muntliga rapporteringsmetoden ger utrymme för något som inte kan förmedlas i skriftlig form – det lilla extra – samtidigt som annan information går förlorad. De sjuksköterskor som använder olika blandformer av muntlig rapportering och läsrapport upplever att metoden är tidskrävande men att den har en värdefull bredd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject enkätstudie
innehållsanalys
läsrapport
muntlig rapport
sjuksköterskor
skiftbytesrapportering
content analysis
nurses
oral report
shift report
survey
written report
Handle http://hdl.handle.net/2043/5892 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics