Skolans möjligheter i platsen - Hur använder Waldorfläraren den fysiska miljön?

DSpace Repository

Skolans möjligheter i platsen - Hur använder Waldorfläraren den fysiska miljön?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolans möjligheter i platsen - Hur använder Waldorfläraren den fysiska miljön?
Author Attnäs, Magnus
Date 2008
English abstract
This essay is based on four interviews with Waldorfteachers. It discusses awarness of the school´s physical environment and how it can work with the teacher and create atmospehere and possibilities in teaching. The place of the Waldorfschool also becomes an expression of it´s relation to the society.
Swedish abstract
Jag har i det här arbetet diskuterat skolan som plats utifrån Waldorfpedagogik. Har Waldorflärare medvetenhet bakom platsens inverkan och hur står det i så fall i förhållande till resten av samhället? Vad är det som är bra med deras sätt att ta vara på platsen i skolan? Jag har tagit reda på hur Waldorflärare kan tänkas använda skolans fysiska miljö i sitt arbete. Genom att utföra fyra kvalitativa intervjuer med Waldorflärare på Rudolf Steinerskolan i Lund har jag nått resultat som jag kopplar till litteratur som jag läst. Respondenterna har bland annat redogjort för hur de använder naturen, färgerna, material och rummen i sitt skolarbete. Genom att skapa bra förutsättningar för kreativitet och lek sätter de barnen i fokus för hur den fysiska miljön utformas. Det har också varit intressant att koppla Waldorfskolan som plats i förhållande till historia, teorier om plats och hur resten av dagens samhälle ser ut. Jag har upplevt att Waldorflärare har stor medvetenhet om hur den fysiska miljön kan ses som en tillgång i förhållande till pedagogik, barnens utveckling, en god stämning och samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysisk miljö
plats
Samhället
Utveckling
Waldorfpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5895 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics