Det lutar åt derivatan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det lutar åt derivatan
Author Eriksson, Annelie ; de Caprétz, Daniel
Date 2008
Swedish abstract
I denna undersökning tar vi reda på hur det går att förbättra läroböckernas presentation av begreppet derivata i matematik kurs C. Författare till fem olika matematikböcker intervjuades för att ta reda på varför författarna valt det upplägg de har. Böckerna som avhandlas är: Matematik 3000, Matematik från A till E, Liber Pyramid, Räkna med Vux och Exponent. Även nio lärare som använder någon av dessa böcker har intervjuats för att få veta vad lärarna tycker om upplägget. Resultatet visade att det inte finns något optimalt sätt att presentera derivatan som passar alla lärare. Det finns dock förbättringar att göra i samtliga böcker. Den enda åsikt som var gemensamt för de flesta lärarna var att eleverna behöver ha lärarstöd för att få förståelse för begreppet derivata. Med utgång från de svar vi fått från lärare och författare har vi lagt fram ett eget förslag för hur kapitlet derivata kan läggas upp i en lärobok vilket presenteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject derivata
didaktik
läroböcker
läromedel
matematik
matematik kurs C
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics