Lekmiljön i förskolan-möjlighet eller hinder?

DSpace Repository

Lekmiljön i förskolan-möjlighet eller hinder?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekmiljön i förskolan-möjlighet eller hinder?
Author Kokot, Maria ; Ljunghäger, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Abstract Kokot, Maria. & Ljunghäger, Marie. (2007). Lekmiljön i förskolan – möjlighet eller hinder? (Playground-environment in preschool – possibility or obstacle?). Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vid genomförandet av vårt arbete har vi till största delen haft ett delat ansvar, både vad gäller litteraturen samt skrivandet. Några av kapitlen har vi skrivit var för sig och sedan har vi diskuterat, bearbetat och slutligen färdigställt arbetet gemensamt. Vårt syfte med detta arbete var att undersöka om specialpedagogiska insatser påverkar lekmiljön på förskolan och i så fall på vilket sätt? Arbetet ger en bild av hur olika pedagoger ser på inomhusmiljöns betydelse. Vi ville med hjälp av enkätundersökningen kartlägga eventuella skillnader i miljöns utformning på de olika avdelningarna samt försöka få fram om skillnaderna hade någon effekt på barngrupperna, positiv eller negativ. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av vårt arbete visade på att miljöns utformning på förskolan har stor betydelse för hur en barngrupp fungerar, samt att den specialpedagogiska insatsen i förskolan är viktig och kan påverka. Nyckelord: förskola, lekmiljö, specialpedagogik Maria Kokot & Marie Ljunghäger Handledare: Ingrid Sandén Examinator: Lars Berglund
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Lekmiljö
Specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5899 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics