Språkstimulerande musik- och sångstunder på två förskolor

DSpace Repository

Språkstimulerande musik- och sångstunder på två förskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkstimulerande musik- och sångstunder på två förskolor
Author Klingborg, Jane ; Johansson, Malin
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med detta arbete var att ta reda på hur musiken på två förskolor användes och på vilket sätt den var språkstimulerande. Vi har också observerat barnen och deras sätt att bearbeta musiken och sången. För att förklara det vi funnit i litteratur har vi valt att använda oss av bland annat Jon-Roar Bjørkvold, Ulf Jederlund och Berit Uddén, tre forskare som skrivit mycket om musikens betydelse för människan. Vi valde att göra observationer där vi följde barn och pedagoger i det dagliga livet på förskolan. Vi hade dock fokus på musikupplevelserna. Det vi har kommit fram till i vår studie är att sång och musik användes flitigt på förskolorna, inte bara en gång om dagen utan vid flera tillfällen. Vi noterade att pedagogerna var aktiva musikanter som uppmuntrade barnen till att sjunga och delta aktivt i aktiviteterna. Barnen använde sig av mycket spontansång och pedagogerna uppmärksammade barnen vid de flesta tillfällen i deras tankar kring musiken. Barnen samtalade, både med varandra och med pedagogerna, om sångernas innehåll. Vi noterade särskilt att inga planerade dialoger förekom i direkt anslutning till sångstundernas slut, då inte tid fanns avsatt för samtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Musik
sång
språk
språkstimulerande
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics