Det inre språket - om elevers metakognition

DSpace Repository

Det inre språket - om elevers metakognition

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det inre språket - om elevers metakognition
Author Andersson, Ann-Louise ; Möllerström, Ayoe
Date 2008
Swedish abstract
Vårt arbete handlar om elevers metakognition vilket innebär att man kan reflektera och vara medveten om hur man lär och utvecklas. Rent konkret innebär det till exempel hur man går till väga när man löser problem, fattar beslut, tolkar en text eller söker i minnet. I arbetet kommer vi att åskådliggöra elevernas metakognition i samband med läsutveckling och se om det finns skillnader mellan könen. Vi kommer även att jämföra elevernas svar med pedagogernas uppfattningar om eleverna för att kunna tillföra en bild som beskriver det pedagogiska arbetet som antingen utvecklande eller begränsande. De teoretiska utgångspunkterna är den kognitiva utvecklingen, behaviorismen, dialogen och reflektionens pedagogik. Val av metoder är observationer och kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever i årskurs tre och sex. Slutsatserna av arbetet är att eleverna visar få uttryck för metakognition och att det pedagogiska arbetet är begränsande. I resultatet framgår det också att flickorna äger ett mer medvetet ”tänk” om sin läsutveckling och att pojkarna visar lite mer på strategiska förmågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Medvetenhet
Reflektion
Läsutveckling
Pedagogiskt arbete
Genus
Metakognition
Handle http://hdl.handle.net/2043/5903 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics