"I kärlek, krig och läsning är allt tillåtet" - Vad anser pedagoger kan stimulera barn till läsning

DSpace Repository

"I kärlek, krig och läsning är allt tillåtet" - Vad anser pedagoger kan stimulera barn till läsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "I kärlek, krig och läsning är allt tillåtet" - Vad anser pedagoger kan stimulera barn till läsning
Author Eriksson, Sandra ; Mulahasanovic, Aida
Date 2008
Swedish abstract
Genom vår utbildning har intresset för läsinlärning väckts och vi har ställt oss frågan hur man får elever att vilja läsa böcker. Vi har därför valt att undersöka hur pedagoger gör för att väcka läsintresse hos elever, hur de gör för att stimulera och lägga grund för ett fortsatt läsande. Syftet är att få en inblick i pedagogers syn på hur man stimulerar till läsning, hur de anser att en bra läsmiljö skapas och hur de arbetar med högläsning. Vi har valt att utgå ifrån Vygotskijs samspelsteori och det sociokulturella perspektivet där lärande och miljö hänger nära samman. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra utvalda pedagoger där intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. I resultatet har det framkommit att alla de intervjuade har liknande uppfattningar kring våra frågeställningar. Alla belyser vikten av engagemang, läsintresse och vikten av att eleven har rätt bok på rätt nivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject högläsning
lässtimulans
miljö
lärande
elever
lustfyllt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics