Språkutveckling genom musik och sagor

DSpace Repository

Språkutveckling genom musik och sagor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling genom musik och sagor
Author Svensson, Maria ; Ljungdahl, Rebecca
Date 2008
Swedish abstract
”Språkutveckling genom musik och sagor” är skriven av Rebecca Ljungdahl och Maria Svensson. Syftet med arbetet är att se hur förskollärare använder sig av sagor och musik i ett språkutvecklande syfte. Vi har gjort vår studie genom observationer av barn och pedagoger samt kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Vi koncentrerade oss på två verksamheter i en storstad i Skåne. Vår undersökningsgrupp var en pedagog på respektive förskola samt de barn som deltog i de samlingar pedagogerna höll i. Undersökningens frågeställningar lyder: ”Stimulerar pedagoger på ett medvetet sätt barns språkutveckling genom musik, sagor och berättelser och om så är fallet, på vilket sätt?” ”På vilket sätt reagerar och intresserar sig barn för musiken och sagorna i förskolan?” ”Vilken hänsyn tar pedagogerna till flerspråkiga barn i arbetet med musik, sagor och berättelser?” Det vi har kommit fram till är att pedagoger vet mycket teoretiskt om hur man bör arbeta med musik och sagor med ett språkutvecklande syfte, dock följs inte alltid dessa tankar i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik
sagor
språkstimulering
Handle http://hdl.handle.net/2043/5906 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics