Vägar in i lärandet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägar in i lärandet
Author Arley, Marie ; Nordström, Snezana
Date 2008
Swedish abstract
Ett arbete som handlar om att vi alla lär, är och tänker olika, olika gånger på olika sätt allt utifrån våra olika erfarenheter och förutsättningar. Arbetet är tänkt att kunna användas som ett material för att börja arbeta med olika uttrycksformer samt att utveckla förståelse för att vi alla ibland behöver olika vägar och arbetssätt för att komma åt ett meningsfullt och lustfyllt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject nyfikenhet
lust
lärande
uttrycksformer
förutsättningar
likheter
olikheter
sagobok
Handle http://hdl.handle.net/2043/5909 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics