Pojkars och flickors beteende i klassrummet

DSpace Repository

Pojkars och flickors beteende i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pojkars och flickors beteende i klassrummet
Author Nordström, Iréne
Date 2008
English abstract
This thesis focus on how boys and girls behave in the classroom with focus on how much they speak and if they ask for permission to speak or not. I have observed a class with children aged 6-8 when they have had their morning assemble and I have also interviewed the two teachers in the class. Questions asked are: Is there any difference/similarity between the way boys and girls behave in the classroom. Is there any difference in the behaviour with a different teacher? What do some teachers think about children’s behaviour in the classroom?
Swedish abstract
Jag har i detta arbete fokuserat på hur pojkar och flickor beter sig i klassrummet, fokus har legat på morgonsamlingarna när barnen och pedagogerna samlats och pratat om dagen och annat som är aktuellt. Det jag har tittat på är det talutrymme pojkar respektiver flickor tagit och/eller fått. De frågor jag ställt är: Finns det några skillnader/likheter mellan pojkars och flickors beteende i klassrummet? Hur visar sig dessa? Ändras barnens beteende beroende på den pedagog de har? Vilken uppfattning har några pedagoger om barns beteende i klassrummet? Dessa frågor har jag sökt svar på genom att observera barnens agerande under samlingarna och skriva ner det jag sett samt genom att intervjua de två ansvariga pedagogerna. Barnen i undersökningen går i en åldersblandad klass, F-2 (förskoleklass – årskurs 2) och är alltså mellan sex och åtta år.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flickor
könsskillnader
pedagoger
pojkar
talutrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/5911 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics