Kolonialism - en läroboksanalys utifrån 3 olika böcker från 3 olika decennier med utgångspunkt i begreppshistoria

DSpace Repository

Kolonialism - en läroboksanalys utifrån 3 olika böcker från 3 olika decennier med utgångspunkt i begreppshistoria

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kolonialism - en läroboksanalys utifrån 3 olika böcker från 3 olika decennier med utgångspunkt i begreppshistoria
Author Berghe, Anna
Date 2008
English abstract
Colonialism - A textbook analysis
Swedish abstract
Målet med denna uppsats är att se hur begreppet kolonialism behandlas i tre olika läroböcker från tre olika decennier; 1960-, 1980, samt 1990-tal. Arbetets teoretiska utgångspunkter behandlar historiemedvetenhet, eurocentrism samt orientalism och för att få svar på min fråga används som analysmetod begreppshistoria i den lärobokanalys som ska genomföras. Sammanfattningsvis pekar mitt resultat på att det finns begräsningar i historieböckerna som studeras gällande begreppet kolonialism. Vidare visar resultatet på att det finns skillnad mellan då och nu i de förklaringar som de tre olika läroböckerna ger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppshistoria
kolonialism
Handle http://hdl.handle.net/2043/5914 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics