Cybersvenska i skolan - en risk, ett komplement eller bara 7kt ql

DSpace Repository

Cybersvenska i skolan - en risk, ett komplement eller bara 7kt ql

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Cybersvenska i skolan - en risk, ett komplement eller bara 7kt ql
Author Borgshammar, Gene
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares och elevers attityder till cybersvenskans förekomst och funktion i skolmiljö - det vill säga hur lärare och elever ser på användandet av cybersvenska i det skrivande som försiggår i skolan samt i vilka skolsammanhang de anser att cybersvenskan har en funktion. Begreppet cybersvenska innefattar det kommunikationsspråk som ofta används i samband med chattande via Internet och SMS-kommunikation via mobiltelefon. Underlaget är insamlat genom intervjuer med tre lärare med olika ämneskompetens samt fyra elever, två i år 6 och två i år 9, på en och samma skola. Intervjuerna kompletterades med observationer för att ge kontext till intervjuerna men också för att se vilka spår av IT-teknik som var synliga i skolmiljön. Resultaten visar att både lärare och elevers syn på cybersvenska i skolan är varierande beroende på den individuella erfarenhet, kunskap och relation respondenten har till cybersvenskan. Resultaten visar också varietet gällande respondenternas syn på cybersvenskans funktion i skolsammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject cybersvenska
chattspråk
SMS-språk
attityd
språknormer
Handle http://hdl.handle.net/2043/5916 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics