"Det spelar ingen roll vad jag gör när alla andra..." - En studie i årskurs 9-elevers attityd och engagemang i klimatförändringsfrågan

DSpace Repository

"Det spelar ingen roll vad jag gör när alla andra..." - En studie i årskurs 9-elevers attityd och engagemang i klimatförändringsfrågan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det spelar ingen roll vad jag gör när alla andra..." - En studie i årskurs 9-elevers attityd och engagemang i klimatförändringsfrågan
Author Grundel, Ann
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att se om det finns några skillnader mellan flickors och pojkars attityd och engagemang i klimatförändringsfrågan gällande årskurs 9. Jag vill även studera hur pass integrerade klimatfrågorna är i skolan med fokus på hur undervisningen ser ut gällande konsekvenser och åtgärder med fokus på undervisningen i samhällskunskap. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av två metoder: intervjuer och enkäter. Enkätundersökningen gjordes med 108 elever och intervjun med fyra slumpmässigt valda elever. Undersökningen har utgått ifrån frågorna: hur förhåller sig eleverna till klimatförändringsfrågan? Syns det någon skillnad i hur pojkarna och flickorna förhåller sig till begreppet klimatförändringar? Hur upplever eleverna att klimatförändringsfrågorna behandlas i skolan/undervisningen? Och hur upplever eleverna att klimatförändringsfrågorna behandlas i samhällskunskapen? Resultatet visade att majoriteten av eleverna har fått information om begreppet klimatförändringar främst genom TV och i tidningen. Det visade också att eleverna tar klimatförändringsfrågorna på allvar och att de tycker det är viktigt att lära sig om detta i skolan. De anser sig dock ej ha fått tillräckligt mycket undervisning om det i skolan. Av resultatet framgår också att eleverna främst har fått undervisning om klimatförändringsfrågorna i biologin och geografin. En stor del av eleverna har vidare uppgett att de vet hur man kan agera för att förhindra klimatförändringar och denna kunskap har de främst fått från media. Dock är det få av eleverna som i realiteten arbetar för att göra något åt klimatförändringarna och det är främst flickorna som i något större utsträckning aktivt arbetar för miljön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klimatförändringar
genus
samhällskunskap
engagemang
attityd
Handle http://hdl.handle.net/2043/5923 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics