Lärarrollen, barninflytande och den förberedda miljön sett i två olika pedagogiska verksamheter

DSpace Repository

Lärarrollen, barninflytande och den förberedda miljön sett i två olika pedagogiska verksamheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarrollen, barninflytande och den förberedda miljön sett i två olika pedagogiska verksamheter
Author Nilsson, Linda ; Evertsson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Vi har undersökt hur man inom en Reggio Emilia förskola och en montessoriförskola arbetar utifrån aspekter som lärarrollen, barninflytande och den förberedda miljön. Våra frågeställningar är: Hur är miljön utformad utifrån aspekter som barnanpassning och inspiration för barnen på en Reggio Emiliaförskola och en Montessoriförskola? På vilket sätt har barnen inflytande enligt pedagogerna på en Reggio Emiliainspirerad förskola och en Montessoriförskola? Vad har pedagogerna på en Montessoriförskola och på en Reggio Emilia inspirerad förskola för lärarroll och hur ser de själva på den? Vi har gjort observationer och intervjuer på två förskolor. Vi har utgått från läroplanen för förskolan, Lpfö98 och sedan sett hur man arbetar med de olika aspekterna i de båda förskolorna. Vi har kommit fram till att det finns mycket likheter i de olika arbetssätten, men också en del skillnader. Båda utgår från barnet medan läraren har mer av en passiv roll. De arbetar båda med ett konkret material. Inom Montessoripedagogiken arbetar man med ett färdigt material men inom Reggio Emilia arbetar man med allt som fantasin och omgivningen erbjuder. Barnens intresse ligger i grund för verksamheten på båda förskolorna som vi undersökt och innemiljön är anpassad efter barnens behov och storlek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärarroll
barninflytande
den förberedda miljön
lpfö98
Reggio Emilia
Montessori
Handle http://hdl.handle.net/2043/5928 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics