Hemkulturens påverkan på elevers attityder till naturvetenskap

DSpace Repository

Hemkulturens påverkan på elevers attityder till naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hemkulturens påverkan på elevers attityder till naturvetenskap
Author Cordua, Fredericka
Date 2008
Swedish abstract
Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan elever och föräldrars attityder till naturvetenskap. Jag har också undersökt i vilken utsträckning eleverna får ta del av informell naturvetenskap utanför skolan. Elever på en liten skola i Skåne och deras föräldrar deltog i undersökningen som genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer. Jag intervjuade 5 elever och deras föräldrar och jag fick in 17 enkäter från föräldrar. Undersökningen visar att det finns ett visst samband mellan elevernas och föräldrarnas attityder till naturvetenskap. Undersökningen visar också att eleverna får ta del av informell naturvetenskap utanför skolan men att denna naturvetenskap kanske inte tas till vara på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
Naturvetenskap
Grundskola
Föräldrar
Hemkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/5932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics