Tankar om Religionskunskap

DSpace Repository

Tankar om Religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar om Religionskunskap
Author Barkstedt, Anders
Date 2008
Swedish abstract
Titel: Tankar om Religionskunskap (Thoughts about Religion). Författare: Anders Barkstedt Program: Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 90 hp. Malmö Högskola Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva religionskunskapslärares uppfattningar om det egna ämnet och deras uppfattning om ämnets framtid som kärnämne inom den svenska skolan. Studien bygger på fem kvalitativa djupintervjuer med etablerade religionslärare på en sydsvensk gymnasieskola. Lärarna valdes ut genom ett strategiskt urval där de styrande variablerna var deras ålder och de olika antalen undervisningsår de hade bakom sig. Resultatet visar att alla lärarna har olika erfarenheter av ämnet, samt att de koncentrerar sin undervisning inom ämnet på olika intresseområden. Det gemensamma för alla lärarna är att de anser att de grundläggande fakta som står i läroboken utgör en bra och viktig grund för fortsatta studier. Lärarna ser också att religionskunskap har en framtid inom den svenska skolan mycket beroende på det ökande intresset för religioner och nya livsåskådningar i Sverige och världen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religion
Teachers
Handle http://hdl.handle.net/2043/5933 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics