Läroboken och strävansmålen i geografi - En textanalys med strävansmålen som utgångspunkt

DSpace Repository

Läroboken och strävansmålen i geografi - En textanalys med strävansmålen som utgångspunkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroboken och strävansmålen i geografi - En textanalys med strävansmålen som utgångspunkt
Author Alexandersson, Erik
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Uppsatsens syfte är att undersöka utformningen och innehållet i dagens läroböcker i geografi för grundskolans senare år för att se hur väl dessa stämmer överrens med geografiämnets strävansmål. I uppsatsen har en textanalytisk metod använts där ett mindre urval läroböcker analyserats utifrån de två strävansmål som säger att geografiundervisningen ska sträva efter att eleverna ska utveckla förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande respektive att eleverna ska utveckla förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor. Analysen visar att de aktuella strävansmålen kommer fram i läroböckerna i samband med läroböckernas frågor till eleverna. Det är i dessa tillhörande frågor som läroböckerna kan beröra strävansmålen genom att förmå eleverna att arbeta med miljöproblematiken på ett sätt som går i linje med ämnets strävansmål. Det visar sig att det endast är genom läroböckernas öppna frågor utan fasta svar som strävansmålen berörs.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Textanalys
Lärobok
Strävansmål
Geografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/5937 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics