Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?

DSpace Repository

Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?
Author Leden, Anna ; Persson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur några nyutexaminerade lärare inom matematik och naturvetenskap använder läroboken i sin planering och undervisning samt om deras arbetssätt förändrats med ökad erfarenhet. Studien genomfördes i form av djupintervjuer med tio lärare verksamma på gymnasiet och grundskolans senare år. Resultaten visar att många lärare vill arbeta utan att vara styrda av läroboken, men att ett sådant arbetssätt kan vara svårt att genomföra som nyutexaminerad lärare. Stress och ovana vid den nya arbetssituationen är exempel på faktorer som leder till att lärarna stödjer sig på läroboken i en högre omfattning än de tänkt sig. Med ökad erfarenhet ändras lärarnas fokus från läroboken till kursplaner och ett målrelaterat arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärobok
nyutexaminerad lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/5939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics