Hur kan vi som lärare aktivera elever mer fysiskt med enkla medel under skoldagen?

DSpace Repository

Hur kan vi som lärare aktivera elever mer fysiskt med enkla medel under skoldagen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan vi som lärare aktivera elever mer fysiskt med enkla medel under skoldagen?
Author Olsson, Emma ; Persson, Lena
Date 2008
English abstract
Is it possible for teachers to more physically activate the children at school during the school day with simple means?
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om det är möjligt att med enkla medel få in mer fysisk aktivitet för eleverna under en skoldag i årskurserna F-3 och vilka pedagogiska vinster det kan föra med sig. Genom observationer, elevintervjuer och egna genomförda aktiviteter både inomhus och utomhus, kom vi fram till vårt resultat. Vårt resultat visar på att det är möjligt att med enkla medel få in mer fysisk aktivitet dagligen i skolan, utan att det påverkar undervisningen och eleverna negativt. Vår slutsats är att det fungerar bra för en lärare att ta 10 minuter från lektionen till en organiserad lek eller att genomföra en lektion ute på skolgården med enkla medel. Detta för att eleverna ska få in sin dagliga fysiska aktivitet på schemat, väcka nyfikenhet och lust till att lära och även att elevernas koncentrationsförmåga ökar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject daglig fysisk aktivitet
motorisk utveckling
skolprestation
social utveckling
utomhusdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5944 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics