Svenska: flera olika ämnen? Om tre svensklärares uppfattningar om innehåll och genomförande i svenska A på gymnasiet

DSpace Repository

Svenska: flera olika ämnen? Om tre svensklärares uppfattningar om innehåll och genomförande i svenska A på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenska: flera olika ämnen? Om tre svensklärares uppfattningar om innehåll och genomförande i svenska A på gymnasiet
Author Fransson, Karl ; Lovén, Maia
Date 2008
Swedish abstract
Vårt examensarbete är en kvalitativ studie om tre lärare i Sydsveriges syn på svenska A, syn på svenska som ämne, hur de uppfattar att deras undervisning konkret ser ut; vad de prioriterar samt vad det är som påverkar deras val av innehåll. Examensarbetet bygger på intervjuer som vi placerar in i ett större sammanhang genom att koppla dem till tidigare forskning om olika syn på ämnet svenska. Undersökningens resultat korrelerar till stor del med tidigare forskning och visar på att det finns stora skillnader i hur svenskundervisningen i svenska A kan se ut idag. Vi har i vår intervju hittat belägg för att innehållet i kurserna kan påverkas av många olika faktorer där skolkulturen, lärarens kunskapssyn samt uppfattning om eleverna är de viktigaste.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenskämnet
kunskapssyn
ämnesintegrering
ämneskonceptioner
skolkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/5946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics