Arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisning av andraspråkselever

DSpace Repository

Arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisning av andraspråkselever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisning av andraspråkselever
Author Jaff, Linda ; Persson, Eva
Date 2008
English abstract
The purpose of our work was to gain knowledge about how to make it easier for students with Swedish as their second language to learn maths. The method we used for our examination was qualitative interview. Four teachers with experience of teaching such students were interviewed in two different schools, one high school and one secondary school. The teachers use more or less varying methods. Two teachers use mainly individual counting, which, according to the research, does not favour these students´ learning. All teachers let students with Swedish as their second language use algorithms, which they had learnt in their home-countries. We have gained ideas from some teachers about how one can increase communication, take advantage of and develop these students´ mathematical knowledge, but in comparison to what researchers within the subject say, one could do much more.
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att få kunskap om hur vi på bästa sätt skulle kunna underlätta andraspråkselevernas lärande i matematik. Metoden som användes för undersökningen var kvalitativ intervju. Fyra lärare med erfarenhet av att undervisa andraspråkselever intervjuades på två olika skolor, gymnasiet och grundskolans senare år. Lärarna använder sig mer eller mindre av ett varierande arbetssätt. Två lärare använder sig i till stor del av enskild räkning vilket enligt forskningen inte gynnar andraspråkselevers lärande. Alla lärare lät andraspråkseleverna använda algoritmer de lärt sig från hemlandet. Vi har fått idéer av några lärare i hur man ökar kommunikation, tar tillvara och utvecklar andraspråkselevers matematiska kunskap men i jämförelse med vad forskare inom ämnet säger kan man göra mycket mer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråk
modersmål
matematik
kvalitativ intervju
kommunikation
arbetsform
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics