Naturen som TV-underhållning: En ideologikritisk studie av BBC:s "Planet Earth"

DSpace Repository

Naturen som TV-underhållning: En ideologikritisk studie av BBC:s "Planet Earth"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturen som TV-underhållning: En ideologikritisk studie av BBC:s "Planet Earth"
Author Karlsson, Ulrika
Date 2008
English abstract
This Bachelor Thesis focuses on the wildlife documentary TV-series Planet Earth. The documentary is analysed as a cultural text, inevitably influenced by cultural values and ideological interests. The purpose is to examine how the series’ depiction of nature and wildlife reflects these interests and values. How is the series constructed, what choices are made with what consequences? What is the series’ purpose and message? Planet Earth follows certain criteria which is typical for this type of wildlife documentary. A dramatic narrative structure is used, which leads to a focus on individual characters with certain anthropomorphising traits such as good/bad, and chain of events are created through editing. Most traces of civilisation, such as humans or technical equipment have been edited out, along with any historical points of reference and political aspects. The result is a commercially ‘safe’ and emotionally engaging documentary. It is clear that the nature we experience through our TV-screens is a heavily dramatised and arranged version, structured and interpreted from our own ideology so that we easily can understand it. A critical approach to nature documentaries is important, since what we see in these documentaries often is accepted as the truth. This may lead to a naturalisation of the norms and ideological values reflected, as wildlife documentaries is one of the arenas where boundaries between ‘nature’/ ‘culture’, and ‘natural’/ ‘unnatural’ are drawn.
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar TV-serien Planet Earth ur ett ideologikritiskt perspektiv. I uppsatsen utgår jag från att även en naturdokumentär som Planet Earth är en subjektiv text vilken präglas av kulturella värderingar och ideologiska intressen. Jag granskar hur man valt att presentera naturen och djurlivet, i syfte att klarlägga de värderingar som serien speglar. Planet Earth följer vissa konventioner som finns för denna typ av produktion. Man använder sig av en berättande struktur som innebär fokus på individuella karaktärer, tydliga händelseförlopp och en applicering av gott och ont på djuren. Man koncentrerar sig främst på vissa arter, vilka görs till filmkaraktärer genom ett förmänskligande, och man har avlägsnat människor, teknik och andra historiska referenspunkter ur avsnitten. Att Planet Earth är en kommersiell produkt innebär att potentiellt kontroversiella inslag omöjliggörs, så trots att serien handlar om hotade naturområden ryms ingen direkt debatt kring miljöpolitik.Det slutresultat som vi får levererat till oss genom TV-skärmen är en strukturerad, ordnad bild av naturen, där den förklaras utifrån vår ideologi så att vi lätt kan ta den till oss. Att kritiskt analysera naturfilm är viktigt eftersom naturfilmens version av verkligheten ofta tas som autentisk, och gränser mellan vad som ses som ”naturligt” respektive ”onaturligt” dras.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject dokumentär
naturfilm
ideologikritik
Planet Earth
Handle http://hdl.handle.net/2043/5950 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics