Dramapedagog

DSpace Repository

Dramapedagog

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dramapedagog
Author Falk, Maria
Date 2007
English abstract
Pedagogical drama and body awareness Using pedagogical drama in tango teaching
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att med en kvalitativ metod undersöka om dramapedagogiska övningar kan vara ett verktyg i undervisning av Argentinsk tango. Genom respondentintervju har jag försökt fånga elevernas upplevelse av dramapedagogiska övningar, om de tycker att det kan vara ett redskap för att utveckla kroppsmedvetenhet. Min intention med uppsatsen är att synliggöra dramapedagogiska övningar i undervisningen av Argentinsk tango. Utifrån detta har jag tittat på om det i förlängningen kan förenkla lärandet av steg och sekvenser. Svaren från intervjuerna har sammanställts och sedan bearbetats och analyserats genom valda begrepp utifrån litteraturen. Slutsatsen visar att dramapedagogiska övningar genomgående har tagits emot positivt, det har visat sig ge en kroppslig medvetenhet som känns förnyande och även gett inre insikter som de tagit med sig ut i livet. Men meningarna går isär om och hur det hjälper dem i tango undervisningen till en bättre dans.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogiskt drama
kroppsmedvetenhet
kommunikation
improvisation
koordination
personlighetsutvecklande
Argentinsk tango
Handle http://hdl.handle.net/2043/5955 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics