Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

DSpace Repository

Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

Details

Files for download
Icon
Inlaga
Icon
Omslag
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn
Author Lutz, Kristian
Date 2006
Swedish abstract
Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, är en avhandling som behandlar relationen mellan begrepp som utveckling, avvikelse och särskilt stöd i förskolan. Begreppet normalitet problematiseras i ett samhälleligt perspektiv och kopplas till olika aktörers utrymme att formulera "sanningar" rörande avvikelser. Undersökningen, som avhandlingen baseras på, är en fallstudie där vi får följa bedömningar av en begränsad grupp barn inom förskolan kategoriserade under begreppet "barn i behov av särskilt stöd". Studien belyser de olika aktörer som är inblandade i praktiken, samt maktförhållanden och tolkningsföreträde som finns mellan olika professioner. Bedömare (exempelvis psykiatriker och psykologer) utanför förskolans organisation påverkar bedömningspraktiken. Diagnoser och andra kategoriseringar där problemen knyts till barnet får därför en stor betydelse. Pedagogernas bedömningar av barnen präglas i större utsträckning av en relationell syn på barns avvikelser och är företrädesvis kopplad till specifika beteendemönster i barnens vardag.
Publisher Malmö Högskola
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;2
ISSN 1651-4513
ISBN 978-91-976140-2-3
Pages 177
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/5967 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics