Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

DSpace Repository

Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lutz, Kristian
dc.date.accessioned 2008-03-20T13:35:54Z
dc.date.available 2008-03-20T13:35:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation 177
dc.identifier.isbn 978-91-976140-2-3
dc.identifier.issn 1651-4513
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5967
dc.description Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, är en avhandling som behandlar relationen mellan begrepp som utveckling, avvikelse och särskilt stöd i förskolan. Begreppet normalitet problematiseras i ett samhälleligt perspektiv och kopplas till olika aktörers utrymme att formulera "sanningar" rörande avvikelser. Undersökningen, som avhandlingen baseras på, är en fallstudie där vi får följa bedömningar av en begränsad grupp barn inom förskolan kategoriserade under begreppet "barn i behov av särskilt stöd". Studien belyser de olika aktörer som är inblandade i praktiken, samt maktförhållanden och tolkningsföreträde som finns mellan olika professioner. Bedömare (exempelvis psykiatriker och psykologer) utanför förskolans organisation påverkar bedömningspraktiken. Diagnoser och andra kategoriseringar där problemen knyts till barnet får därför en stor betydelse. Pedagogernas bedömningar av barnen präglas i större utsträckning av en relationell syn på barns avvikelser och är företrädesvis kopplad till specifika beteendemönster i barnens vardag. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö Högskola en
dc.relation.ispartofseries Malmö Studies in Educational Sciences Licentiate Dissertation Series;2 en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn en
dc.type Licentiate Thesis en
dc.identifier.paperprint 1 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education en
 Find Full text Files for download
Icon
Inlaga
Icon
Omslag

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics