Förhållningssätt till kommunikation och samspel - En studie om pedagoger inom grundskola och grundsärskola

DSpace Repository

Förhållningssätt till kommunikation och samspel - En studie om pedagoger inom grundskola och grundsärskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förhållningssätt till kommunikation och samspel - En studie om pedagoger inom grundskola och grundsärskola
Author Hansen, Heidi ; Qadan, Hanan
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers förhållningssätt till kommunikation och samspel inom grundskola och grundsärskola. Vi ville ta reda på vilka tankar och medvetenhet som fanns kring kommunikation och samspel samt vilka arbetssätt man tillämpade för att utveckla eleverna inom detta område. Härutöver ville vi även undersöka vilka svårigheter och möjligheter som kunde uppstå i arbetet. Med utgångspunkt i tidigare forskning kring kommunikation och samspel bygger vi undersökningen på empiriska halvstrukturerade intervjuer av åtta pedagoger inom grundskola och grundsärskola. Resultaten av undersökningen visar att pedagogernas medvetenhet kring kommunikation och samspel är stor. Det är ett område som genomsyrar hela verksamheten och spelar en avgörande roll för barnens lärande. Svårigheter kring elevers kommunikation och samspel uppstod till följd av dåligt ordförråd, olika mognadsnivå och svag språkförståelse. Pedagogerna arbetar medvetet kring tydlighet och konkretisering dvs. visar hur man interagerar med kamrater.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
grundsärskola
kommunikation
kommunikationssvårigheter
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/5968 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics