Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?

DSpace Repository

Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?
Author Strid, Hanna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera hur lärare belyser och arbetar med begreppet hållbar utveckling i de samhälls- respektive de naturorienterade ämnena i grundskolans senare år. I undersökningen har kvalitativa intervjuer används där de medverkande lärarna har fört fram sina tankar kring hållbar utveckling. Resultaten har givit en uppfattning om att undervisningen kring hållbar utveckling sker omedvetet trots att läro- samt kursplaner innehåller begreppet. De dimensioner som hållbar utveckling innefattar är uppdelade mellan SO- och NO-blocken vilket medför till en ökad klyfta ämnesblocken emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject demokratisk
ekologisk
ekonomisk
etisk
grundskolans senare år
hållbar utveckling
naturorienterade ämnen
samhällsorienterade ämnen
sociala frågor
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5979 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics