Att organisera specialpedagogik, en intervjustudie baserad på två sätt att organisera specialpedagogik i förskolan.

DSpace Repository

Att organisera specialpedagogik, en intervjustudie baserad på två sätt att organisera specialpedagogik i förskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att organisera specialpedagogik, en intervjustudie baserad på två sätt att organisera specialpedagogik i förskolan.
Author Alinder, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
syftet är att beskriva två sätt att organisera specialpedagogisk verksamhet i förskolan samt belysa konsekvenserna av dessa för möjligheterna att stödja barn i förskolan. En kvalitativ undersökningsmetod har använts baserat på halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visar att barn i förskolan skulle vara hjälpta av större specialpedagogiska insatser.Resultatet visar en för otydlig organisation när det gäller specialpedagogernas roll i förskolan där en viss osäkerhet finns i rollerna och för vem som ska leda utvecklingsarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject organisation
specialpedagogik
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5984 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics