Fysisk aktivitet på recept

DSpace Repository

Fysisk aktivitet på recept

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Fysisk aktivitet på recept
Author Wilhelmsson, Andreas
Date 2003
English abstract
Wilhelmsson, A. Exercise on prescription. A qualitative study on health care professional’s view regarding prescribing exercise. Public Health 160 points. Examination paper in public health 10 points. Malmö University: Health and Society, the unit of public Health, 2003. The purpose of this study is to investigate the view of health care professional’s that prescribes exercise had regarding the phenomena. The study is based on semistrucured interviews carried out with health care professional’s in medical centres in Malmö and its surrounding communities. The result shows that health care professional’s have a positive view regarding the phenomena, where they see exercise on prescription as a tool to motivate the patient, but also that exercise on prescription can function as a complement to regular medicine. There are however problems regarding the activity that only the already dedicated and motivated patients show up. There are also problems with the follow up of the patients involved in the project.
Swedish abstract
Wilhelmsson, A. Fysisk aktivitet på recept. En kvalitativ studie om vårdpersonals syn på att ordinera fysisk aktivitet genom receptskrivning. Folkhälsovetenskap 160 poäng. Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, enheten för folkhälsovetenskap), 2003. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka åsikter vårdpersonal som skriver ut fysisk aktivitet på recept har kring fenomenet. Studien grundar sig på semistrukturerade intervjuer utförda med vårdpersonal på vårdcentraler i Malmö och dess omgivande kommuner. Resultatet visar att vårdpersonalen över lag är positiva till fenomenet, där de kan se fysisk aktivitet på recept som ett viktigt verktyg till att motivera patienten, men även att fysisk aktivitet kan fungera som komplement till vanliga läkemedel. Problem kan dock ses med verksamheten i och med att man tenderar att nå de som redan är invigda och motiverade. Det finns även problem gällande uppföljning av patienterna involverade i projektet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fenomenografi
FYSS
Handle http://hdl.handle.net/2043/5990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics