Ett splittrat ämne: Konceptioner av svenskämnet i grundskolans styrdokument och lokala kursplaner. A split subject: Conceptions of Swedish as a Subject in the Policy Documents and Local Syllabuses for the Nine-year Compulsory School

DSpace Repository

Ett splittrat ämne: Konceptioner av svenskämnet i grundskolans styrdokument och lokala kursplaner. A split subject: Conceptions of Swedish as a Subject in the Policy Documents and Local Syllabuses for the Nine-year Compulsory School

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett splittrat ämne: Konceptioner av svenskämnet i grundskolans styrdokument och lokala kursplaner. A split subject: Conceptions of Swedish as a Subject in the Policy Documents and Local Syllabuses for the Nine-year Compulsory School
Author Nerman, Kristina ; Persson, Malena
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka olika uttryck för svenskämneskonceptioner som finns i styrdokumenten samt i 15 lokala kursplaner för grundskolans senare år i ämnet svenska. Ämneskonceptionerna undersöks genom ett antal kriterier som vi hämtat och sammanställt ur befintlig litteratur. Analysen börjar med undersökning av den nationella kursplanen i svenska samt Lpo94 och följs av undersökningen av de utvalda lokala kursplanerna för att avslutas med en jämförelse mellan de båda. Resultatet pekar på stor splittring i ämnessyn i såväl styrdokumenten som i de olika lokala kursplanerna, både inom enskilda och vid jämförelse av olika dokument. De dominerande ämneskonceptionerna skiljer sig åt mellan styrdokument och deras lokala uttolkningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lokala
kursplaner
nationella
Lpo94
läroplanen
ämnessyn
svenskämnet
ämneskonceptioner
svenska
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/5996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics