Hälsopromotion i öppenvården

DSpace Repository

Hälsopromotion i öppenvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hälsopromotion i öppenvården
Author Engström, Monica
Date 2007
English abstract
Engström, M. Health promotion in primary care. A literature review about the effects of different methods which promote physical activity. Degree project 10 credit points. Nursing program. Malmö university; Health and society, Department of Nursing, 2007. The purpose of this review was to describe the methods which are used in primary care to promote physical activity and to find out if it have any long lasting effects. The review is based on a systematic analysis of eight scientific articles with quantitative data. The result presents methods as counseling, theory based counseling, supervised exercise group or individual based exercise program. The long lasting effects are shown in methods as theory based counseling and supervised exercise group/individual based exercise program. Keywords: physical activity, exercise, health promotion, counseling, theory based counseling, supervised exercise group/ individual based exercise program.
Swedish abstract
Engström, M. Hälsopromotion i öppenvården. En litteraturstudie om effekter av olika metoder för att främja fysisk aktivitet. Examensarbete i omvårdnad 10p. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de olika metoder som används i öppenvården för att främja fysisk aktivitet och om dessa har någon långvarig effekt. Metoden baseras på en systematisk granskning och analys av åtta vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Resultatet belyser de metoder som används: rådgivning, teoribaserad rådgivning, handledd gruppträning eller individuellt anpassat träningsprogram. Den långsiktiga effekten visar sig framförallt i metoder som baseras av en teoribaserad rådgivning och handledd gruppträning/individ anpassat träningsprogram. Nyckelord: fysisk aktivitet, hälsopromotion, rådgivning, teoribaserad rådgivning, handledd gruppträning/ individanpassat träningsprogram.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject physical activity
health promotion
Handle http://hdl.handle.net/2043/5999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics