Vad säger bilden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad säger bilden?
Author Eminger Bengtsson, Johanna ; Nilsson, Jennie
Date 2008
English abstract
The main question for our essay has been: Have the pupils of today the ability to analyze and reflect what they see in pictures? In search of this answer we have interviewed several pupils and used literature that is about the subject picture analysis. The answer we found was that the pupils lack experience and training in analyzing pictures. With our analysis from the interviews we studied the pupils views on peoples religions. When we looked at the pupils answers from the interviews we found that the their prejudices often where based on a lack of knowledge about religions. We also found that the older pupils were afraid of giving the wrong answers. This was something that wasn’t obvious in each case but we found tendencies towards this. The younger pupils wasn’t afraid of giving the wrong answers but they lacked a general knowledge about religion.
Swedish abstract
Kan dagens elever analysera och reflektera kring bilder? Med hjälp av bilder som analyserats av elever har vi försökt komma fram till detta. Efter intervjuerna med eleverna har vi med hjälp av litteratur kring ämnet bildanalys kommit fram till att eleverna saknar erfarenheten och träningen som krävs för att analysera bilder. Med hjälp av analysen har vi undersökt hur dagens elever ser på människors religionstillhörighet. Det vi kom fram efter vi tittat på elevernas svar, är att eleverna har fördomar och att de ofta baseras på att de har otillräckliga kunskaper om religionerna. Ibland är det även så att de saknar ett ordförråd kring religiösa termer. Något som genomsyrade de äldre elevernas intervjuer var att de många gånger var rädda för att ge fel svar. Det var inte lika tydligt hos alla men tendenser fanns. Hos de yngre fanns inte detta i samma utsträckning men de var också osäkrare på termer och saknade förkunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bildanalys
elevers synsätt på religionstillhörighet
bilder
fördomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/6000 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics