Läromedelsanalys i religionskunskap, utifrån Lpo-94

DSpace Repository

Läromedelsanalys i religionskunskap, utifrån Lpo-94

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läromedelsanalys i religionskunskap, utifrån Lpo-94
Author Ander, Mattias
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att försöka reda ut huruvida de tre läromedlen jag valt att analysera lever upp till vad Lpo-94 har som mål. Jag har fått fram resultaten genom att göra en analys av tre läromedel i ämnet religion för år 4-6. Två av läromedlen, Religion och liv (1986) samt Religion (1993) är båda böcker skrivna innan Lpo-94 började gälla, den tredje boken Religion (2005) Den tredje boken är en referens till de båda andra böckerna. Detta då den är skriven efter Lpo-94 och borde då sålunda kunna ge eleverna de verktyg och kunskaper som efterfrågas i Lpo-94 samt att den kommer att analyseras med samma verktyg och på samma sätt som de andra böckerna. I resultatdelen kommer jag påvisa hur läromedlen inte helt lever upp till vad Lpo-94 vill att läromedlen ska göra. Nyckelord; läromedelsanalys, religion
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject läromedelsanalys
religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/6001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics