Vad är det man ska lära sig i slöjden?

DSpace Repository

Vad är det man ska lära sig i slöjden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är det man ska lära sig i slöjden?
Author Håkansson, Karin
Date 2008
Swedish abstract
Med mitt examensarbete har jag velat ta reda på hur ett antal elever upplever slöjdämnet. Vad anser eleverna att de utvecklar och lär under slöjdtimmarna? Hur bra stämmer det med vad läroplanen föreskriver att de ska lära i ämnet slöjd? Samma typ av jämförelse har gjorts mellan hur elever anser att de bedöms i ämnet slöjd och vad betyskriterierna anger att ska bedömas. Undersökningen har genomförts i enkätform, där eleverna fått svara på ett antal frågor med olika svarsalternativ. I undersökningen har det framkommit att eleverna har en överraskande bra uppfattning om vad ämnet ska lära ut och hur bedömningen går till. Allt enligt de kriterier och kursplaner som finns för ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject slöjd
slöjdprocessen
Handle http://hdl.handle.net/2043/6005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics