Att samarbeta - En studie av samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare

DSpace Repository

Att samarbeta - En studie av samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att samarbeta - En studie av samarbetet mellan klasslärare och specialpedagog/speciallärare
Author Johansson, Renée
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie att undersöka hur samarbetet mellan klassläraren och specialpedagogen/specialläraren upplevs av lärarna själva och vilka förändringar de skulle vilja se i samarbetet. Studien belyser hur stödundervisningen är organiserad på två skolor och hur pedagogerna upplever att organisationen av specialundersvisningen påverkar eleverna. Frågeställningarna är: Hur upplever pedagoger och specialpedagoger/speciallärare sitt samarbete på skolorna? Hur organiseras specialundervisningen? Hur påverkar organiseringen av specialundervisningen och pedagogernas samarbete eleverna enligt pedagogerna? Studien bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger på två olika skolor. På skola A intervjuades en speciallärare och en klasslärare och på skola E intervjuades en specialpedagog och två klasslärare. Samarbetet på dessa skolor upplever pedagogerna som bra, öppet och viktigt, men det råder en tidsbrist för givande samarbete. Studien synliggör en skillnad på samarbetets innehåll beroende på om klassläraren samarbetar med en speciallärare eller specialpedagog. Specialläraren och specialpedagogen är två olika yrkeskategorier med olika uppdrag, som har samma syfte i skolan och därför skiljer sig samarbetets innehåll åt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Samarbete
Speciallärare
Specialpedagog
Klasslärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6012 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics