Hur framträder könsroller i den fria leken hos barn mellan tre och fem år?

DSpace Repository

Hur framträder könsroller i den fria leken hos barn mellan tre och fem år?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur framträder könsroller i den fria leken hos barn mellan tre och fem år?
Author Sundén, Karin
Date 2008
Swedish abstract
I detta arbete har jag studerat hur traditionella könsroller träder fram hos barn i den fria leken. I arbetet har jag utgått ifrån ett genusperspektiv där jag förklarar vad det innebär med traditionella könsroller och varför det är viktigt att ifrågasätta dem. Enligt egna erfarenheter ifrån förskolan har jag märkt att genus är ett ämne som inte kommit fram riktigt i det dagliga arbetet och därför fann jag det intressant och viktigt att lyfta fram och synliggöra ämnet. När jag påbörjade min undersökning utgick jag ifrån fyra olika problemområden. Dessa områden var hur barnen utnyttjar miljön på förskolan, val av lekar, pedagogernas förhållningssätt till sin barngrupp samt deras egen inställning till genus. För att kunna genomföra mina undersökningar valde jag att besöka en förskola där jag studerade en utvald barngrupp och deras pedagoger. Jag valde att använda mig av olika metoder som observationer, intervjuer och en alternativ undersökning i form av teckningar. De resultat jag fick utifrån mina undersökningar var att traditionella könsroller träder fram på ett mycket tydligt sätt i barnens fria lek. Dessa könsroller är även väldigt stereotypa. Jag kunde även se att det fanns skillnader i bemötande från pedagogerna beroende på om det var flickor eller pojkar i barngruppen. Det slog mig också hur lite plats genus fick i det aktiva arbetet med barnen trots att pedagogerna var eniga om att det var ett viktigt ämne. Jag hoppas att detta arbete kan få läsaren att få en klarare insyn i barns fria lek och på vilket sätt man kan arbeta med och uppmärksamma genus som pedagog i förskoleverksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
fri lek
förskola
genus
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/6014 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics