Disciplinering till demokrati?

DSpace Repository

Disciplinering till demokrati?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Disciplinering till demokrati?
Author Hägerfelth, Gun
Date 2007
Swedish abstract
Artikeln är publicerad under rubriken Debatt och utgör en replik på en tidigare införd artikel skriven av Per Brinkemo, med rubriken " Kulturkrock skapar olika förväntningar på lärarens roll". Artikeln bemöter Brinkemos fråga om hur lärare hanterar kulturella konflikter mellan uppfattningen om flerspråkiga elevers utbildning i Sverige och utbildningen i de länder som föräldrarna flytt från.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik & Teori;4
Pages 54-56
Language swe (iso)
Subject flerspråkiga elever
kulturkrockar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/6028 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics