Utvärdering av Fortuna - Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt

DSpace Repository

Utvärdering av Fortuna - Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Utvärdering av Fortuna - Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt
Author Aggestam, Josefin
Date 2007
Swedish abstract
Denna rapport är ett resultat av den utvärdering som Enheten för kompetensutveckling och utvärdering vid Malmö högskola gjort av projekt Fortuna - ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt initierat av Rosengårds stadsdelförvaltning. Projektet hade dels avsikten att tydliggöra roller och ansvar i organisationen kring rehabiliteringsärenden. Man hade också ambitionen att återfå långtidssjukskrivna anställda tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden genom individriktade insatser för att förbättra deras livsstil och hälsa. Projektet anses vara nyskapande då det tagit ett helhetsgrepp kring individernas hela livssituation såväl i arbetslivet som i det privata livet. Livsstilscoacher skulle guida deltagarna fram mot en hälsosammare livsstil och med hjälp av outplacementföretag skulle man hjälpa deltagarna finna anställningar utanför stadsdelen.
Publisher Malmö högskola
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-043-5
Pages 102
Language swe (iso)
Subject Fortuna
utvärdering
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/6030 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics