Tankesmedjorna smider planer för framtiden

DSpace Repository

Tankesmedjorna smider planer för framtiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Tankesmedjorna smider planer för framtiden
Author Jakobsson, Anders
Editor Hillbur, Per ; Riddersporre, Bim
Date 2007
Swedish abstract
Organisationen kring tankesmedjorna är ett samarbete mellan 27 kommuner i södra Sverige, kommunförbundet, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad. Ett skolrelaterat problemområde identifieras i samråd mellan intresserade kommuner och högskolorna. Alla initierade kommuner erbjuds möjlighet att delta i arbetet i smedjan och de som beslutar sig för att delta ingår därefter ett avtal med högskolorna angående tankesmedjans syfte, arbetsformer, mål och finansiering. Detta innebär att kommunerna står för merparten av finansieringen av tankesmedjans kostnader. När detta är klart bildas en tankesmedja för att bearbeta problemet, föreslå strategier för fortsatt forskning och hitta lösningsförslag användbara för den lokala skolan. En tankesmedja består av forskare och lärare från högskolan, yrkesverksamma från skolan med stor erfarenhet av det aktuella problemet samt andra kloka personer valda från verksamheter utanför skolområdet (ca 20 personer). Tankesmedjan arbetar ungefär ett års tid i en omfattning motsvarande en tiondel av deltagarnas totala arbetstid. Varje tankesmedja har två offentliga seminarier där allmänheten, lärare från högskolorna och de lokala skolorna inbjuds att delta. Arbetet i en tankesmedja avslutas genom att deltagarna författar en rapport i en skriftserie som finns tillgänglig för alla intresserade. Organisationen kring tankesmedjorna har nu varit igång i ungefär två år och de tankesmedjor som hittills startas är: -IUP, bedöming och betygsättning - Hälsa & lärande i samverkan - Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle - Matematik – En demokratisk rättighet
Series/Issue Rapporter om utbildning;3
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject skolutveckling
forskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/6033 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics