"Greta är så ilsken nuförtiden"

DSpace Repository

"Greta är så ilsken nuförtiden"

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Greta är så ilsken nuförtiden"
Author Nord, Agneta ; Cestrone Nyman, Birgitta
Date 2006
English abstract
“GRETA IS SO ANGRY NOWADAYS” Relatives´ experiences of and coping with threats and violence by demented partner An interview-based empirical qualitative study Agneta Nord Birgitta Cestrone Nyman Nord, A & Cestrone Nyman, B. “Greta is so angry nowadays” – Relatives experience of and coping with threats and violence by demented partner. An empirical qualitative study based on interviews with four relatives of demented partners. Degree Project, 10 credit points. Malmoe University: Faculty of Health and Society, 2006. BPSD is a collective title that includes different emotional behaviours or psychiatric symptoms that are commonly found in persons with dementia. These secondary symptoms can be seen as changes in mood, personality or behaviour. The aim of the study was to find out how relatives of demented partners, experience threats and cope with violence from their partner. The results from the interviews have been categorised according to Antonovskys theory, KASAM´s main concept, the three headlines: Comprehensibility, manageability and meaningfulness. The purpose was to explain factors influencing relatives´ various ways of coping with situations that can be painful or incomprehensible. Recurring phrases were further categorised into significant sub-groups in order to relate them to the KASAM theory. Keywords: Relatives, experience, coping, threats, violence, dementia, BPSD and KASAM.
Swedish abstract
”GRETA ÄR SÅ ILSKEN NU FÖRTIDEN” Anhörigas upplevelser och hantering av hot och våld från demenssjuk partner. En empirisk kvalitativ studie baserad på intervjuer Agneta Nord Birgitta Cestrone Nyman Nord, A & Cestrone Nyman, B. Greta är så ilsken nuförtiden- Anhörigas upplevelser av hot och våld från demenssjuk partner och hur man som anhörig hanterar detta En empirisk kvalitativ studie som baseras på intervjuer med fyra anhöriga till demenssjuka partners. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. BPSD är ett samlingsnamn för olika känslomässiga yttringar eller psykiska symtom som är vanliga hos personer med demenssjukdom. Dessa sekundära symtom kan ge förändringar i humöret, personligheten eller beteendet. Syftet med studien var att undersöka anhörigas upplevelser av hot och våld från demenssjuk partner och hur man som anhörig hanterar detta. En empirisk kvalitativ studie som baseras på fyra semistrukturerade intervjuer med anhöriga till demenssjuka partners. Resultaten från intervjuerna har kategoriserats enligt Antonovsky´s teori, KASAM´s tre huvudbegrepp Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet för att förklara faktorer som påverkar personer att på olika sätt hantera händelser och skeenden som kan vara smärtsamma och obegripliga. Under dessa tre begrepp har återkommande meningsbärande uttryck, delats in i subgrupper i syfte att knyta an till teorin. Nyckelord: Anhöriga, upplevelser, hantering, hot, våld, demenssjukdom, BPSD och KASAM.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anhöriga
upplevelser
hot
våld
demenssjukdom
BPSD
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/6046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics