”Jag vill göra en egen leksak” En studie om användningen av tredimensionella skapande material i förskolan

DSpace Repository

”Jag vill göra en egen leksak” En studie om användningen av tredimensionella skapande material i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Jag vill göra en egen leksak” En studie om användningen av tredimensionella skapande material i förskolan
Author Kauhanen, Kirsi ; Larsson, Linda
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur och om barn och pedagoger använder tredimensionella material på två förskolor. Vårt intresse för skapande material uppstod då vi gick sidoämneskursen Det tredimensionella konstruerade arbetet inom slöjd/hantverk, då vi själv fick arbeta och bekanta oss med tredimensionella material. Genom våra diskussioner inom ämnet blev vi intresserade av att ta reda på om dessa material fanns ute på förskolorna. För att ta reda på detta gjorde vi en undersökning med kvalitativa observationer och intervjuer med åtta barn och fyra pedagoger. Vi stödjer oss främst på Granbergs, Tragetons och Vygotskijs teorier och forskning om skapande verksamhet. Vår slutsats är att tredimensionella material finns ute på förskolorna, men att de sällan används. Vi tror att detta kan bero på att pedagogerna har lite intresse och erfarenheter kring materialen, vilket kan medföra att barnen inte får möjligheter att få kännedom om materialens egenskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tredimensionella material
förskolan
pedagogens roll
barns utveckling
barns erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics