Blir en annan kraft när man samarbetar

DSpace Repository

Blir en annan kraft när man samarbetar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blir en annan kraft när man samarbetar
Author Holm, Therese ; Hultin, Hannie
Date 2008
Swedish abstract
Detta arbete belyser hur grundskolans tidigare år pedagoger (Gt) kan integrera rytmik i sin dagliga undervisning. Frågeställningarna handlar om vad Gt pedagogerna anser sig behöva för att kunna integrera rytmik i grundskolans dagliga undervisning, samt vad rytmikpedagoger (Ry) anser att Gt pedagoger behöver för att kunna integrera rytmik i grundskolans dagliga undervisning. För att få fram svar på frågeställningarna togs kontakt med tio pedagoger, fem rytmik- och fem Gt pedagoger, som intervjuades och vars svar sedan sammanställdes till resultatet i detta arbete. Fortbildning anser båda pedagoggrupperna att de behöver för att rytmik ska kunna integreras i undervisningen. Andra saker som kan vara avgörande för integreringen är material, intresse, tid och yta. Nyckelord: Rytmik, undervisning, integrering, rörelse, musik och pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject rytmik
musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics