Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete

DSpace Repository

Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers integrering av matematik i tematiskt arbete
Author Hellgren, Sofia ; Herold, Jessica
Date 2008
Swedish abstract
Hur upplever och integrerar pedagoger, i grundskolan, matematik i tematiskt arbete. För att undersöka detta genomfördes åtta intervjuer med pedagoger, på skolor i Sverige, som profilerar sig med tematiskt arbete på deras hemsida. Metoden som valdes för att genomföra undersökningen var kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att matematik är det ämne som pedagoger är sämst på att integrera. Det visades sig även att pedagoger upplever matematik som det svåraste ämne att integrera i sin tematiska undervisning, vilket även forskning visat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Interdisciplinary approach
Integrating mathematic
matematik och lärande
mathematics instruction
temaarbete
tematisk undervisning
ämnesintegrerat arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/6056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics