Gymnasiereform - en studie om förändring

DSpace Repository

Gymnasiereform - en studie om förändring

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasiereform - en studie om förändring
Author Ingemansson, Therese ; Vernersson, Caroline
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att studera hur olika kategorier av lärare och skolledare upplever en stundande förändring, samt deras inställning till den förändring som regeringen med Gymnasiereformen 2007 har för avsikt att genomföra. I oktober 2004 tog den då sittande riksdagen beslut om en ny gymnasiereform. Syftet med Gy-07 var att vidareutveckla det nuvarande programgymnasiet. Undersökningen är baserad på enkätsvar från 100 lärare på fyra gymnasieskolor i Växjö kommun, samt intervjuer av skolledare på två av gymnasieskolorna. Väver man samman svaren vi fått av lärare respektive skolledare ser man tydliga skillnader på deras inställning till förändringar av gymnasieskolan. I undersökningen tittar vi också på lärarens intresse i att försöka påverka reformen. Gemensamt för skolledare och lärare är den övergripande positiva inställningen till samverkan mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasiereform
förändring
GY-07
samverkan
skolreform
Handle http://hdl.handle.net/2043/6058 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics