Praktisk ritningsläsning

DSpace Repository

Praktisk ritningsläsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praktisk ritningsläsning
Author Helvinsson, Roger
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur användandet av modeller kan påverka elevernas resultat i ritningsläsning. I undersökningen deltar 28 elever som går på byggprogrammet. Eleverna har gjort ett test med tre vyer som är avbildade från två håll. Elevernas uppgift var att avbilda från ett tredje håll. Testet genomfördes vid två tillfällen, med tre veckors mellanrum. Första gången gjorde eleverna testet utan modeller och vid andra tillfället hade de modeller till hjälp. På första testet, utan modellerna, hade åtta elever alla rätt. När sedan samma test genomfördes med de tillverkade modellerna hade tjugo elever alla rätt. Undersökningen visar att resultatet blev bättre när eleverna hade modellerna till hjälp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject byggprogrammet, elever, inlärningsstilar, praktisk ritningsläsning, ritningsläsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6059 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics