Nature of science i skolans tidigare år - Intervjuer med lärare som integrerat Linnés 300-årsjubileum

DSpace Repository

Nature of science i skolans tidigare år - Intervjuer med lärare som integrerat Linnés 300-årsjubileum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nature of science i skolans tidigare år - Intervjuer med lärare som integrerat Linnés 300-årsjubileum
Author Carlberg, Anna ; Myrup, Lisa
Date 2008
English abstract
Enabling all pupils to acquire scientific literacy it is suggested to start from their experiences, where science content will make sense within the context. In this context it is of importance that the human aspect of Science is shown, making it is possible to show that science isn’t merely facts. Pupils are in need of learning about Science, called nature of science, NOS. Our task is to find out how teachers pursue nature of science in inquiry based education on Carl Linnaeus. In the qualitative study we interviewed eight teachers in early primary school on their thoughts on teaching about Science. They do not show any didactic awareness of NOS though they use it in large extent in working with Linnaeus. In analysis (from Lederman 2004), we can show that teachers engage in the humanistic aspect of science, in which pupils experiences the work of a scientist.
Swedish abstract
För att alla elever ska kunna uppnå scientific literacy bör man utgå från barnens erfarenheter där naturorienterade ämnen, NO, knyts till ett sammanhang – en kontext. I kontexten synliggörs naturvetenskapens mänskliga sida, och därmed visa att NO är mer än fakta. Elever behöver lära om naturvetenskapen, vilket kallas nature of science, NOS. Vårt syfte är att ta reda på hur lärare aktualiserar nature of science genom ett Linné-tema. I vår kvalitativa studie har vi intervjuat åtta lärare som undervisar i grundskolans tidigare år om deras tankar kring undervisning om naturvetenskapen. De visar ingen didaktisk medvetenhet om NOS men tillämpar det i stor utsträckning i ett temaarbete kring Linné-året 2007. I en analys (efter Lederman 2004) visar vi att de konkretiserar de mänskliga aspekterna av naturvetenskapen så att eleverna får uppleva hur en forskare arbetar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nature of science
Scientific Literacy
grundskolans tidigare år
tematiskt arbete
Carl von Linné
Handle http://hdl.handle.net/2043/6062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics