Vem väljer utbildningen?

DSpace Repository

Vem väljer utbildningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem väljer utbildningen?
Author Nylander, David
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Nylander, David (2008). Vem väljer utbildningen? (Who chooses the education?). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att undersöka varför flickor respektive pojkar väljer Barn- och fritidsprogrammet. Där jämförs svaren för att se om det finns någon skillnad mellan de båda könen. Enligt Skolverket (2007) är det fler flickor som väljer Barn- och fritidsprogrammet och därför är det intressant att undersöka vad eleverna tror är orsaken till den ojämna könsfördelningen. Arbetet syftar också till att ta reda på vad eleverna anser att deras utbildning har för status. Den metod som använts är till största delen en kvalitativ metod. För arbetet har en enkätundersökning med 50 elever och sex intervjuer med elever på Barn- och fritidsprogrammet genomförts. Med hjälp av dessa metoder har framkommit att elever väljer Barn- och fritidprogrammet för att de är intresserade av programmets innehåll men att flickor i större utsträckning än pojkar väljer programmet av könsocialisation enligt min tolkning. Eleverna menar att det går flest flickor på programmet för att utbildningen leder till yrken där barn är centrala. I dessa yrken är det nästan enbart kvinnor som arbetar. Eleverna anser att deras utbildning har en låg status bland gymnasieprogrammen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn- och fritidsprogrammet, könsskillnader, status, studieval
Handle http://hdl.handle.net/2043/6064 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics