Hur upplevs skolan för barn med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom

DSpace Repository

Hur upplevs skolan för barn med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur upplevs skolan för barn med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom
Author Linde, Robert
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna rapport är att undersöka om hur skolan upplevs för elever med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom. Detta har jag undersökt utifrån två olika perspektiv vilka är elev- och lärarperspektiv. Undersökningarna i min rapport är gjorda genom intervjuer och observationer. Dessa är gjorda genom intervjuer med lärare, elever samt en vuxen kvinna med ADHD och jag har genom dessa undersökningar fått fram svar om vad de olika perspektivgrupperna anser om hur skolan upplevs för elever med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom. Det generella resultatet var att de två perspektiven var nöjda med hur skolan arbetar med dessa barn utifrån de resurser som skolan arbetar med. Däremot tyckte den vuxna kvinnan som blev intervjuad att när hon gick i skolan så tog det alldeles för lång tid att se hennes behov och detta gjorde att hennes skolgång upplevdes som mycket besvärlig. Därför är det viktigt att skolan tidigt ”ser” barnen och vid ett tidigt skede upptäcker vilket behov av stöd som den enskilde eleven är i behov av. Detta kan förebygga många problem för både skolan och eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ADHD
DAMP
Aspergers syndrom
Klassrumsmiljöer
Gruppsammansättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/6067 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics