Elevers berättelser om kränkande behandling

DSpace Repository

Elevers berättelser om kränkande behandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers berättelser om kränkande behandling
Author Bassöe, Line ; Östebo, Eva
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att undersöka elevers erfarenheter av kränkande behandlingar i skolan genom elevers berättelser. För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvalitativ undersökning med 80 elever i fem olika klasser på två olika skolor. Eleverna har fått skriva en berättelse där de själva har blivit utsatta för en kränkning. Metoden i vårt arbete har varit att analysera elevernas berättelser, dvs. vi har använt oss av textanalys för att finna olika tematiska kategorier av kränkande behandling. Resultat visar att mer än hälften av eleverna berättar om kränkningar utförda av bästa vän/grupp. Det visar även vilka konsekvenser kränkningen innebär för elevernas relationer. Den andra mest förekommande kränkningen är att bli kränkt pga. avvikande utseende, beteende mm. I detta fall har man ingen direkt nära relation till förövaren. En annan relativ stor grupp berättar om kränkningar utförda av lärare och hur detta påverkar relationen lärare och elev. Vår slutsats är att kränkningar är ett sätt att stämma av relationen till den andra. Hotas relationen kan man antingen reparera den eller överge den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kränkande behandling
svek
Scheffs teori
relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/6070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics