Samspelsstudier i skolmiljö - Blivande specialpedagogers upplevelser av samspel mellan barn och pedagoger

DSpace Repository

Samspelsstudier i skolmiljö - Blivande specialpedagogers upplevelser av samspel mellan barn och pedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samspelsstudier i skolmiljö - Blivande specialpedagogers upplevelser av samspel mellan barn och pedagoger
Author Åkerman, Roger
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att försöka ge en bild av faktorer som påverkar mellanmänskliga möten i skolvardagen. Studien har fokus på relationen barn – pedagog. Fokus finns på hur blivande specialpedagoger upplever och beskriver pågående samspel där barn känslomässigt berör sin omgivning. De egna känslorna som dessa samspel väcker hos de blivande specialpedagogerna lyfts fram. Avslutningsvis och som en konsekvens av undersökningen har en diskussion startats om hur den specialpedagogiska utbildningen skulle kunna bidra till att öka studenternas professionalitet i form av empatisk förmåga och utvecklad relationskompetens. Utvecklingspsykologiska teorier så som anknytnings-, objektrelations-, själv- och affektteorier samt teorier om pedagogens förändrade yrkesroll presenteras. Ett omfattande textmaterial där blivande specialpedagoger beskriver sina upplevelser av samspelsobservationer i olika skolmiljöer har analyserats. De beskrivande texterna har ingående studerats och kategoriserats så att fyra områden av samspelsperspektiv kan presenteras. Sammanfattningsvis lyfts följande exempel fram och diskuteras i studien: 1. Goda exempel på samspel där pedagoger ”ser” barnen trots att barnen utmanar sin omgivning på ett negativt sätt. Även exempel där pedagoger har förmåga att se bakom barnets beteende, lyfts fram. 2. Mindre goda exempel där pedagoger inte ser barnen. Dessa beskrivningar har fått underrubrikerna jag ser inte dig, jag låtsas som om du inte finns, skyll dig själv, du irriterar mig, jag tycker inte om dig och jag har gett upp dig. 3. Exempel där blivande specialpedagoger upplever starka och ofta motstridiga känslor när de betraktar barn som av sin omgivning upplevs som annorlunda. Studenterna beskriver även exempel där egna starka känslor upplevs på grund av pedagogers förhållningssätt. 4. Exempel där blivande specialpedagoger reflekterar över sina egna känslor som väcks under observationerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Empati
Relationskompetens
Samspel
Specialpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/6077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics